Det är dags att peta bort glorian på Google. Glöm att världens största medieföretag skulle vara en frisk uppstickare som vill alla människor väl. Google vill framförallt sina aktieägares väl vilket inte nödvändigtvis är mänsklighetens eller för den del internetbranschens väl. Google kontrollerar idag 70 till 80 procent av alla sökningar och genom uppköp av annonsnätverk som DoubleClick försöker de få kontroll över resten av den digitala annonskakan.

För mig som journalist är Google ett extremt slutet företag trots att deras devis är att ”göra all information tillgänglig”. Detta gäller bara andras information. När jag för ett par år sedan skulle intervjua dåvarande Nordenchefen Johan Kinnander så tvingades jag ställa frågorna på engelska för att en överrock från Kalifornien skulle kunna filtrera svaren. Under min snart femtonåriga journalistbana har jag varken före eller efter den intervjun råkat ut för något liknande. Om ni inte tror mig kan ni försöka att ringa Google så får du se hur enkelt det är.

På konferenser där Google ofta är dragplåstret visas samma trötta presentationer med skojiga videos från YouTube, men ingen är beredd att svara på enkla frågor om marknadsandelar trots att det finns oberoende statistik tillgänglig. Google vägrar också att lämna underlag till Institutet för reklam och mediestatistik i Sverige.

I jakten på information kör Google gärna över rättighetsinnehavarna. Att Google köpte YouTube, som är ett större upphovsrättsbrott än The Pirate Bay någonsin kommer att bli, är symptomatiskt på hur Google ser på andras upphovsrätt. När det gäller tjänsten Google Booksearch så skannar de hellre än letar rätt på upphovsrättsinnehavaren.

Branschfolk har vid flera tillfällen berättat hur Google uppträtt arrogant när andra sajter inte vill bli indexerade hur som helst.

Ironiskt nog tvingar Googles dominans oss att sätta vårt hopp till företag som Microsoft för att i framtiden inte alla reklampengar kommer att gå via Google. När Googles grundare Sergey och Larry flyger jorden runt i sitt privata jetplan är Bill Gates fullt upptagen med att skänka bort en betydande del av sin förmögenhet till malariaforskning och dylikt. Tänk på det nästa gång du söker på Google.