Att lyssna på innehåll från internet ökar allt mer, oavsett om det är musik, poddar, nätradio eller ljudböcker. Hela 51 procent av internetanvändarna lyssnar på poddar, enligt rapporten Svenskarna och internet 2018.

Andelen av internetanvändarna som lyssnar på poddar har ökat stadigt de senaste åren. Från 29 procent 2015 till 51 procent i år. Var femte internetanvändare lyssnar varje vecka eller ännu oftare, enligt rapporten Svenskarna och internet 2018.

Bland unga är podd vanligare än såväl internetradio som traditionell radio och en stor andel av dem lyssnar på musik från internet varje dag. Det är i åldersspannet 16 till 35 år, där man lyssnar i störst utsträckning på poddar. I åldergruppen 16 till 25 år lyssnar hela 71 procent på poddar – vilket är en större andel än de som lyssnar på vanlig radio (66 procent).

Läs mer: https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2018.pdf