Post och telestyrelsen (PTS) vill att staten ska garantera en internethastighet på 5 Mbit/s för alla. Det föreslås i rapporten Översyn av nivån för funktionellt tillträde till internet.

Post och telestyrelsen gör bedömningen att hushållen behöver minst 5 Mbit/s i internethastighet överallt i landet för att kunna söka information, ta del av nyheter, söka jobb och tillgodogöra sig samhällstjänster.

– Vi föreslår en femdubbling av nivån för grundläggande internet, från 1 Mbit/s till 5 Mbit/s. Det är en nivå som väl tillgodoser dagens grundläggande behov, säger PTS generaldirektör Dan Sjöblom.

PTS föreslår även att regeringen ger PTS i uppdrag att säkerställa hushållens och företagens tillgång till 5 Mbit/s.

PTS påstår att tillgången till 5 Mbit/s är mycket god. Ett påstående som kan ifrågasättas på landsbygden där nu kopparnätet och därmed adsl-kapaciteten stängs ner.

Läs mer: http://pts.se/sv/Nyheter/Internet/2017/PTS-foreslar-5-Mbits-som-ny-grundniva-for-internethastighet/