Under 2009 investerades 41,3 miljarder kronor i information/PR. Det är en minskning med 10 procent i jämförelse med året innan, enligt Informationsföreningens Informationsindex. Och bara sju procent av företagen lägger pengar på sociala medier.

Informationsindexet visar att endast 7 procent av marknadscheferna investerar pengar i sociala medier. Men 61 procent instämmer i påståendet att ”sociala medier är ett kostnadseffektivt sätt att jobba med kommunikation”.

– Intresset är stort. Men det är en kanal där man inte behöver köpa medieutrymme. Det handlar snarare om tid, kostnaden kanske visar sig i personalkostnader snarare än marknadsföringsbudgeten, säger Sylvia Nylin, vd på Sveriges Informationsförening till Dagens Media.

Läs mer på: www.informationsindex.se (pdf)