Mediebranschen moderniserar det pressetiska systemet att innefatta alla publiceringar oavsett plattform.

Svenska medier har sedan hundra år tillbaka en självreglerande pressetisk instans, Pressombudsmannen och Pressens Opinionsnämnd, dit allmänheten kan anmäla när de uppfattar att deras personliga integritet kränkts av en publicering.

Nu har mediebranschen enats om att inrätta ett nytt utvidgat medieetiskt system som omfattar publiceringar på alla plattformar. Det nya systemet innefattar en allmänhetens medieombudsman (MO) och en medieetisk nämnd (MEN).

– Vårt förslag innebär att det blir enklare och tydligare för enskilda personer att veta vart de ska vända sig när de anser sig utsatta för publicitetsskada, skriver en rad mediechefer i en debattartikel hos SvD.

MO/MEN ska pröva alla mediernas publiceringar oberoende av publiceringsplattform, det vill säga även radio- och tv-sändningar och de webbpubliceringar som idag inte kan prövas.

Läs mer: https://www.svd.se/medier-vi-har-enats-om-ett-nytt-etiskt-system