Reklaminvesteringarna minskade förra året med 1,8 procent, enligt Institutet för reklam och mediestatistik.

Trots en återhämtning i slutet på året minskade medieinvesteringarna med 600 miljoner kronor förra året och slutade på 31,5 miljarder kronor, enligt Institutet för reklam och mediestatisk (IRM).

Tryckta medier fortsatte att tappa tvåsiffriga procentsatser, medan internetreklamen växte starkt. Snabbast växte mobilreklamen som fördubblades till 900 miljoner kronor under 2013. Även displayannonsering växte med 3 procent. Men det är framför allt sök och webb-tv som bidrog till tillväxten inom internetreklamen.

TV-annonseringen växte marginellt för att omsätta nästan 6 miljarder kronor.

– Det är en stabil om än långsam återhämtning vi ser på mediemarknaden i och med det sista halvåret 2013, säger IRM:s analyschef Tobias Hedström. Vi förväntar oss en något starkare utveckling under 2014.

Reklamen som köptes via mediebyråer minskade mer än reklammarknaden i stort under 2013. Från 13,2 miljarder 2012 till 12,7 miljarder i fjol, enligt Sveriges Mediebyråer.

Hos mediebyråerna växte sök med 22 procent under 2013 till 406 miljoner kronor. Största förloraren är kvällspressen som förlorade 25 procent av annonsintäkterna till 337 miljoner kronor. Dagspressen landsort tappade 21 procent till 866 miljoner

Samtidigt ökade de digitala intäkterna för dagspressen med 9,9 procent till 554 miljoner kronor, enligt TU:s internetbarometer.