Konkurrensen inför Black Friday den 29 november har lett till att många svenska företag inom detaljhandeln sänker priset med så mycket som 30% för att inte riskera att hamna utanför. En sänkning som inte sätts baserat på fakta utan på känsla.

En kandidatuppsats från Handelshögskolan i Stockholm visar att beslutet till den kraftiga prissänkningen många gånger baseras på känsla och inte fakta.
”Många kan inte svara på varför de sätter ned priserna med till exempel 30 procent och inte 25 procent” säger Sara Jungeryd, som skrivit uppsatsen tillsammans med Céline Abele. ”Men de där 5 procenten kommer att spela stor roll i slutändan” avslutar hon.

Uppsatsen är ett resultat av intervjuer med tolv olika företag inom detaljhandeln, där många helt sonika svarade att rabatten kändes bra.