Annonsering i tryckta medier förmedlade via mediebyråer minskade med 15 procent under perioden januari till mars i år i jämförelse med samma period i fjol, enligt statistik från Sveriges Mediebyråer.

Kräftgången för print som annonsmedium fortsätter. Största tappet skedde inom populärpress där medieinvesteringarna minskade med 20,3 procent under perioden januari till mars, enligt Sveriges Mediebyråer.

Samtidigt ökade medieinvesteringarna med 25 procent i radio och 23 procent inom sociala medier under perioden. Även online video hade en stark tillväxt (20 procent).

Sammanlagt ökade medieinvesteringarna med 2,2 procent under mars, jämfört med samma period föregående år. Ackumulerat uppvisar medieinvesteringarna en positiv tillväxt om 4,3 procent, vilket är den högsta noteringen för det första kvartalet sedan mätningarna startades. Totalt har mediebyråerna köpt annonsutrymme för drygt 3,6 miljarder kronor under årets första kvartal.

– Radio är månadens stora vinnare och kategorin slår all-time-high för mars månad. Det kommer att bli intressant att följa radiomediet kommande månader då kategorin möter mycket starka siffror från 2017, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

För flertalet av printkategorierna fortsätter nedgången i mars. Kategorin fackpress backade med 25,1 procent, populärpress med 18,1 procent, dagspress storstad med 17,0 procent och dagspress landsort med 15,0 procent. Även kategorierna bio och online display uppvisade röda siffror under mars.

– Inom de digitala kanalerna verkar nu ökningen mattas av. De totala köpen digitalt ökar endast med 2,1 procent i mars, och har under Q1 endast tagit marginella marknadsandelar. Däremot flyttar investeringarna inom de digitala kanalerna – traditionell displayannonsering minskar till förmån för online video och sociala medier, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

 

Läs mer: http://www.sverigesmediebyraer.se/mediebyrabarometern/mediebyrabarometern-mars-2018/