Reklaminvesteringar via mediebyråer minskade med 26 procent i oktober i jämförelse med samma period förra året. Radio var den enda kategori som växte under oktober. Under perioden januari till oktober är det bio (-8%), internet (-12 %) och radio (-12%) som minskat minst, enligt statistik från Sveriges Mediebyråer.

Med en ackumulerad nedgång på minus 12 procent är internet en av de kategorier som klarar sig bäst under perioden januari till oktober i jämförelse med samma period förra året. Det betyder att internet har ökat sin andel av hela reklamkakan som förmedlas via mediebyråer med en procent.

– Genom att behålla investeringar från stora annonsörer men även utnyttja konjunkturen till att få nya kunder har TV och internet lyckats flytta fram sina positioner. En procent är trots allt cirka 100 miljoner kronor på årsbasis, kommenterar Martin Hugosson, Managing Director, OMD i Göteborg.

Hade mediebyråerna varit bättre på att hantera sökannonsering hade de säkert kunnat minska tappet ytterligare inom internetkategorin, anser Jajja Magazine.

Läs mer på: www.sverigesmediebyraer.se