Under juni och juli minskade reklaminvesteringarna via mediebyrå med 7,8 procent, enligt Mediebyråbarometern. Minskningen beror i stor utsträckning på förra årets rekordnivåer under fotbolls-VM.

Sommarens vinnare var bio, online video, utomhus/trafikreklam och radio. Ackumulerat, hittills i år, är online video den mediekategori som har ökat mest. Detta med en positiv tillväxt om totalt 16,7 procent.

–Både radio och utomhus/trafikreklam kommer från relativt höga nivåer 2018. Att kategorierna fortsätter att öka är ett styrkebesked som visar på annonsörernas fortsatta tillit till att dessa medier kan bygga räckvidd och skapa effekt, säger Staffan Slörner, VD Sveriges Mediebyråer.

Men de flesta mediekategorierna tappade under juni och juli. Kvällspressen är närmast i fritt fall under sommaren med en minskning på 44 procent i juni och 42 procent i juli. Ackumulerat i år är kvällspressen den kategori som har backat mest (-28 procent).

TV:s tapp på 13 procent var väntat med tanke på förra årets fotbolls VM. Däremot tappar print 24 procent under sommaren, enligt Mediebyråbarometern.

Läs mer: http://www.sverigesmediebyraer.se/mediebyrabarometern/mediebyrabarometern-juni-juli-2019/