Riksbanken är ett steg närmare att lansera en e-krona, som gör det möjligt att betala kontant med en elektronisk valuta.

Riksbanken började titta närmare på möjligheterna att skapa en e-krona under våren 2017. En virtuell valuta som skulle kunna laddas på ett kontantkort. Nu har Riksbanken publicerat den första rapporten om e-kronan.

– Nästa steg i riksbankens arbete med e-kronan bör vara att bygga en e-krona för att på så sätt lära mer och pröva vilka tekniska lösningar som är användbara och möjliga att förverkliga, säger Eva Julin projektledare för Riksbankens e-kronaprojekt. En teknisk lösning skulle ge Riksbanken ökad kunskap inför ett beslut om att ge ut eller inte ge ut en e-krona.

Riksbankens e-kronaprojekt rapport föreslår att Riksbanken:

  • Börjar utforma en teknisk lösning för en e-krona för att kunna pröva vilka lösningar som är användbara och möjliga att förverkliga
  • Tar fram förslag på lagändringar som behövs för att tydliggöra Riksbankens mandat och en e-kronas legala ställning
  • Fortsätter utreda de ekonomiska aspekterna av en e-krona

E-kronor kan beskrivas som svenska kronor, som antingen kan hållas på ett konto hos Riksbanken (kontobaserade), eller lagras lokalt på exempelvis ett kort eller i en app i mobilen (värdebaserade).

En värdebaserad e-krona är förenlig med riksbankslagen, men för att ge ut en kontobaserad e-krona anser projektet att lagen behöver anpassas. Riksbanken bör därför påbörja en utredning som tar fram konkreta förslag på vilka ändringar som behöver göras i riksbankslagen. Det är dock upp till lagstiftaren om lagen ska ändras.

Läs mer: https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2018/nasta-steg-en-teknisk-losning-for-e-kronan/