Riksbanken utreder möjligheterna att ta fram elektroniska kontanter eller e-kronor, enligt vice riksbankschef Cecilia Skingsley.

Svenskarna använder i allt mindre utsträckning kontanter. Vilket skapar problem för dem som inte vill eller får använda exempelvis kortbetalningar. Därför utreder Riksbanken möjligheterna att ta fram e-kronor – kontanter i elektronisk form. Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley hoppas på ett beslut i frågan inom två år.

Cecilia Skingsley tänker sig att e-kronorna ska finnas i en plånbok som kan ha formen av ett plastkort eller en app i mobiltelefonen. Det kan handla om ett konto som betalningarna dras ifrån.

–  Det gäller att hitta olika lösningar som fungerar för personer av skilda slag, oavsett om det gäller barn eller gamla. De krav som måste ställas är hög säkerhet och effektivitet, säger hon till Dagens Nyheter.

E-kronorna ska inte vara helt anonyma på samma sätt som bitcoins för att förhindra att de används inom kriminell verksamhet.

Läs mer: www.dn.se