Konvertering handlar om att övertyga en besökare att genomföra ett köp. På konferensen Wordcamp Norrköping delade konsulten Erik Bernskiöld med sig av sina erfarenheter.

Konvertering handlar mycket om att skapa trygghet för besökaren och få hen att faktiskt genomföra köpet, enligt Erik Bernskiöld.

– Du måste övertyga kunden att din produkt eller tjänst är det säkraste alternativet att tillfredsställa hennes behov, säger han.

Men besökarna är inte så rationella som vi tror. Därför tar vi gärna hjälp av känslor när vi ska övertyga dem om att genomföra ett köp.

– Vi vill få besökaren att må bra. Vi måste förstå och lösa besökarens problem och begär.

Här är landningssidans utformning avgörande. En landningssida är en sida vars texter, bilder och grafiska element syftar till att få besökaren att genomföra en viss handling som att beställa en vara, registrera sig för ett nyhetsbrev osv.

– Vi måste förstå att när besökaren kommer direkt ifrån Google måste rubriken vara tydlig och fånga besökarens uppmärksamhet. Sedan ska vi förstärka budskapet för att locka besökaren att vilja läsa mer.

Erik Bernskiöld vänder sig emot kravet att landningssidan måste vara kort. Om det är en komplex produkt krävs det ofta mycket information för att få det efterlängtade köpet.

Han trycker också på betydelsen av professionella bilder:

– Spendera pengar på vackra bilder. Bilder är oerhört viktigt.

Slutligen är det oerhört viktigt med en ”call to action”, att faktiskt uppmana kunden att genomföra handlingen. Gärna med betydelsebärande uppmaningar som ”Skydda din dator”.