Både när vi söker på desktop och mobilen visar tjänsten Google autocomplete förslag på sökningar redan efter att vi knappat in några bokstäver. Hur fungerar Google autocomplete egentligen?

Syftet med autocomplete, är att snabba upp våra sökningar och funktionen har blivit viktigare när vi i allt större utsträckning göra våra sökningar på mobilen. Autocomplete minskar användarnas knapptryckningar med i snitt 25 procent, enligt Google.

Google är noga med att påpeka att det handlar om förutsägelser om vad användaren kommer att knappa in – inte förslag från Google till användaren. Till sin hjälp har Google alla sökningar som sker, sökningar som trendar, användarens geografiska position och användarens tidiga sökningar.

Google visar dock inte alla förutsägelser som är:

  • Sexuellt explicita förutsägelser som inte är relaterade till medicin, vetenskap och utbildning.
  • Hatfulla förutsägelser mot grupper och individer baserat på ras, religion och andra demografiska kategorier.
  • Våldsamma förutsägelser.
  • Farliga och skadliga förutsägelser.
  • Även spam kan tas bort.

Det går att rapportera förutsägelser till Google som bryter mot ovanstående regler.

Läs mer: https://www.blog.google/products/search/how-google-autocomplete-works-search/