Det krävs en tydlig målsättning, arbete och köpt trafik för att lyckas med ett företags Facebooksida. På ett seminarium som arrangerats av Sveriges Annonsörer delade Martin Ingemansson från Facebook med sig av sina bästa tips.

Inför starten av en Facebooksida måste du tänka på:

• Målsättning – Vad är målet med Facebook-sidan?

• Vem ansvarar för att driva sidan dagligen och har det strategiska ansvaret?

• Driv trafik till sidan genom annonsering.

De som redan har en Facebooksida bör tänka på:

• Spamma inte dina lojala fans med en tråkig och säljig information.

• Skapa användarnytta för att underlätta viral spridning.

• Använd feedbacken från era fans för att förbättra era produkter och erbjudanden.