Ibland har du inte tillgång till originaldokumentet bakom en pdf, men vill ändå redigera pdf:n. Kanske vill du markera delar av texter eller ta bort delar av innehållet.

Med gratis webbtjänster som PDFescape, kan du enkelt ladda upp en pdf och:

• Radera eller flytta sidor i en pdf
• Markera en en text
• Radera texter eller bilder
• Lägga in grafiska element som bockar eller rutor

När du är klar kan du ladda ner den färdiga pdf-en.

Läs mer: www.pdfescape.com