En optimerad landningssida är nyckeln till konvertering online. Det är hög tid att ta hand om besökarna på bästa sätt.

Om du vill åstadkomma en konvertering online, oavsett om det handlar om att samla in leads eller sälja en tjänst/produkt, bör du skapa optimerade landningssidor vars enda syfte är att få besökarna att konvertera.

De flesta som köper trafik eller gör mejlutskick nöjer sig med att ta emot besökaren på en vanlig hemsida eller i bästa fall en vanlig produktsida. Detta är inte rätt sätt att ta hand om värdefull trafik. Lösningen är att skapa en optimerad landningssida som har rensat bort störande menyer eller annat som lockar bort besökaren från själva konverteringen.

Om en vanlig hemsida har en konverteringsgrad på mellan en och tre procent, kan en landningssida ha en konverteringsgrad på mellan fem och 15 procent. Men det går att få upp konverteringsgranden till mellan 30 och 45 procent, enligt inbound-marketingplattformen Hubspot.

Den grundläggande skillnaden mellan en vanlig hemsida och en landningssida är att en hemsida har menyer och flera call-to-action medan en landningssida har en call-to-action och inga menyer. Landningssidan ska berätta exakt vad besökaren ska göra och varför de ska göra det.

Det finns designmallar som hjälper dig att skapa landningssidor. Eller så kan du skapa egna landningssidor med en rad element som ökar konverteringen.

Marknadsföringsplattformen Hubspot räknar upp en rad krav som en landningssida måste uppfylla.

1. Använd aldrig hemsidan som landningssida
Använd aldrig din vanliga hemsida som landningssida om du vill sälja eller samla in leads. En landningssida kommer alltid att fungera bättre.

2. Element som måste finnas på en landningssida

  • En rubrik och eventuellt en underrubrik.
  • En kort beskrivning vad du erbjuder
  • Åtminstone en bild eller en video
  • Allra viktigast är ett formulär för att samla en adresser eller en knapp för genomföra ett köp.

Eventuellt kan du stärka ditt erbjudande med vittnesmål från nöjda kunder. Certifierings-loggor eller så kallade trust-badges kan också hjälpa till.

3. Ta bort navigering och meny
En landningssida har bara en uppgift, att få besökaren att konvertera. Därför ska det inte finnas några menyer eller annan form av navigering.

4. Håll informationen kort
Försök inte att få in för mycket information på landningssidan. Gör klart för besökaren vad sidan handlar om och vad du vill att besökaren ska göra.

5. Matcha landningssidans innehåll med innehållet varifrån besökaren kommer
Copyn från exempelvis ett utskick eller annons ska matcha innehållet på landningssidan.

6. Fokusera på värdet
Var tydlig med värdet på din produkt, white paper eller nyhetsbrev. Beskriv alltid nyttan med produkterna.

7. Kräv aldrig mer än du behöver
Om det bara behövs en mejladress ska du inte kräva något mer. Omfattande formulär är döden för konvertering.

8. Skapa många landningssidor
Skapa unika landningssidor för varje kampanj och trafikkälla.