Allt fler har både dator, smartmobil och surfplatta, enligt rapporten Svenskarna och Internet 2013, men datorn är ännu ohotad.

Nästan var tredje svensk internetanvändare över 12 år har dator, smartmobil och surfplatta, enligt rapporten Svenskarna och Internet 2013. Två av tre i befolkningen använder nu en smartmobil och en av tre en surfplatta.

Men datorn är fortfarande den fasta punkten i våra internetliv. Bara en procent av internetanvändarna har enbart en smartmobil och ännu färre har enbart en surfplatta.

Läsa e-post är vår vanligaste sysselsättning på internet vare sig det är från en dator, mobil eller surfplatta. Och 70 procent använder både dator och mobil för att läsa sin e-post, men det är få (4 procent) som endast läser sin e-post via mobilen.

Surfplattor används fortfarande i mycket mindre utsträckning än dator och mobil. Det är egentligen bara i fråga om att läsa nyheter som surfplattan kan konkurrera med de andra skärmarna. Dagstidning är till och med populärare att läsa på surfplatta än på mobilen.