Ärenderaden är den viktigaste detaljen vid mejlmarknadsföring för att få mottagarna att öppna utskick.

Här finns ett stort utrymme för experiment eftersom ingen målgrupp är den andra lik.

Det som triggar igång dina mottagare behöver inte vara samma ärenderad som triggar igång ett annat företags mottagare.

De bästa ärenderaderna är beskrivande och innehåller något som får mottagaren att öppna mejlet och läsa det. Ordet gratis eller free bör dock undvikas eftersom det kan aktivera mottagarens spamfilter.

Mejlutskickstjänsten Mailchimp varnar också för orden ”hjälp”, ”procent i rabatt” samt ”påminnelse” eftersom de påverkar öppningsgraden negativt.
Om du kan segmentera listan efter mottagarens adress fungerar mottagarens hemort bra i ärenderaden.

En faktor som inte påverkar öppningsgraden är ärenderadens längd. Efter att Mailchimp analyserat 12 miljarder mejl blev slutsatsen att längden inte spelar någon roll för effekten av ett utskick.

Läs mer: blog.mailchimp.com