Jag tar påståenden från Facebook om att de bryr sig om vår integritet med en skopa salt. På Facebooks utvecklarkonferens F8 var slagordet ”framtiden är privat”, men betydelsen är snarare ”framtiden är person till person”.

Den renskrubbade vd-n Mark Zuckerberg var ödmjuk nog att inse att deras rykte i fråga om integritet var skadat, men hans försök till skämt om Facebooks integritet föll ganska platt. Den största chocken är inte att Zuckerberg pratar om integritet utan att han skrotar den ikoniska blå färgen på Facebook.

Att Facebook är på väg bort från nyhetsfeeden mot privata krypterade konversationer på meddelandeappen Messenger blir mycket tydligt i den nya ljusa designen som redan rullats ut i appen i USA och snart över världen. Förändringarna på desktop tar några månader till.

Unga människor föredrar meddelandeappar som Snapchat och Whatsapp framför Facebook. Samtidigt är funktioner som Instagram Stories och Facebook Stories allt populärare. Att framtiden är privat i Facebooks värld betyder snarare att kommunikationen går från en till många (nyhetsfeed) till en till en (Messenger).

I den nya designen har grupper och event fått den mest framträdande platsen. Användarna kommer att få personifierade flöden utifrån vilka grupper de är medlemmar i framför en generell feed från vännernas uppdateringar.

För företag och varumärken borde det innebära ännu sämre organisk räckvidd i nyhetsfeeden. Redan idag måste varumärken i huvudsak köpa sin räckvidd på Facebook. Vid sidan om att nyhetsfeeden marginaliseras så fokuseras Messenger kring användarnas närmsta vänner.

Det är viktigt att påpeka är att Facebook inte säger att de ska sluta mäta allt vi gör och skriver på Facebook för att kunna presentera ruggigt riktade annonser för användarna. Det handlar istället om att användarna ska lägga mer tid på att privata konversationer med vänner och dela i ämnesfokuserade grupper istället för att posta uppdateringar till alla i sitt nätverk.

Stagnationen i användandet på Facebooks viktigaste marknader USA och Europa har också fått företaget att utveckla nya intäktskällor. Idag kommer i princip alla 56 miljarder dollar från annonsintäkter. Därför ska företag kunna sälja produkter via deras meddelandeapp WhatsApp.

Facebook har många gånger tidigare introducerat nya spännande områden som exempelvis intelligenta botfunktioner hos Messenger som aldrig flög. Det är inte säkert att Messenger kommer att bli det främsta sättet mänskligheten kommunicerar med varandra. Och jag väntar med spänning på nästa integritetskatastrof från Facebook.