När det blir enklare att extrahera information från bilder, kommer textsöket att tappa till bildsöket. En bild kommer i praktiken att säga mer än tusen ord. Samtidigt kommer röstsöket ytterligare knapra in på traditionellt textsök. Och när textsöket pressas tillbaka förändras vår syn på omvärlden.

I börja av året släpptes appen Google Lens, där artificiell intelligens kan hitta liknande produkter eller identifiera en känd byggnad, växt eller djur genom att rikta kameran mot föremålet. Google Lens-funktionaliteten finns också hos Google Assistant som är standard på Android-telefoner.

Testa appen Google Lens, som söker av bilddetaljer med skimrande stjärnor och du kommer att förstå. När funktionalitet från appen Google Lens flyttas till det vanliga bildsöket, förändras bildsök i grunden från en ganska primitiv funktion, till ett nytt sätt att hitta information. Det ger också publicister och varumärken helt nya möjligheter att driva trafik via bilder, genom att tagga delar av bilder med information.

Det mer avancerade bildsöket har integrerats med det vanliga bildsöket på den amerikanska marknaden. Det lär inte dröja allt för många månader innan vi har samma funktionalitet i Sverige. Då kommer även svenska användare att kunna dra ut ny information från en bild och varumärken och publicister kan tagga upp bilder med ytterligare information.

Googles textbaserade sök revolutionerade hur vi hittar information och slog samtidigt ut den sämre sökmotorn Alta Vista. Men länge var bildsöket mer en gimmick än en vettig funktion. Det har ändrats nu.

I en allt mer visuell värld kommer det bli naturligt för användarna att söka med bilder på bekostnad av textbaserat sök. Det kommer att förändra hur användarna ser på sin omvärld och förstärka kraven på visuell kommunikation för varumärken som vill nå ut.

Google har också gjort förmågan att identifiera bilder med hjälp av AI tillgänglig via ett API, ett öppet gränssnitt. Vilket öppnar oanade möjligheter för varumärken att identifiera, kategorisera och förstå bilder i stor skala och använda dem i sin kommunikation.

Särskilt e-handlare kommer kunna utnyttja det nya bildsöket, för att driva trafik och locka till sig kunder. De flesta produkter shoppas via ögat mer än intellektet. Därför bör alla varumärken, e-handlare och publicister lära sig att förstå det nya bildsöket.