Bara 16 procent uppger att deras IT-projekt blev färdig i tid, inom budget och med 80 procent av målsättningarna uppfyllda, enligt rapporten Swedish Project Review 2018 från redovisningskonsulterna KPMG.

Även om det över tid skett förbättringar över åren, så har de flesta svårt att leverera sina projekt i tid, enligt budget och med realiserad nytta under 2018. Vad ännu värre är att få lär sig av sina misstag, enligt rapporten Swedish Project Review om projektstyrning från KPMG.

Studien visar att 89 procent anser att organisatorisk rörlighet, agilitet, är en viktig faktor för att lyckas i projekt och i sin affärsverksamhet. Trots detta anser sig bara 12 procent ha en hög grad av agilitet.

–  Det är tydligt att en snabb anpassning till förändrade marknadsvillkor står högt på dagordningen för många. Men på det här området misslyckas organisationer i allmänhet med att uppnå sina uppsatta mål, säger Henrik Bagewitz, Head of Project Advisory på KPMG Sverige.

En rad olika aspekter måste tas hänsyn till och integreras för att uppnå ett mer hållbart arbetssätt och resultat enligt rapporten:

  • En effektivt utformad organisation med proaktivt beslutsfattande måste kombineras med ändamålsenliga processer, metoder och system.
  • Personer med rätt kompetens behövs för att säkerställa väl fungerande styrning och högpresterande team.
  • En värdebaserad prestationskultur med fokus på agilitet är avgörande för snabb anpassning till förändringar i omvärlden.

– Genom att tänka och arbeta på ett mer förändringsbenäget sätt kan organisationer snabbare anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden, förbättra effektiviteten i verksamheten och i sina projekt, samt få nöjdare kunder, skriver rapportförfattarna.

Läs mer: https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/se/pdf/advisory/2018/se-swedish-project-review-2018-embracing-agility.pdf