Chattappen Snapchat har nått 166 miljoner dagliga användare, enligt deras senaste kvartalsrapport. Det är en ökning med 36 procent i jämförelse med samma period förra året.

Men tillväxttakten har bromsats upp. Under Q1 2017 växte antalet dagliga användare med 36 procent i jämförelse med samma period förra året, men bara med fem procent i jämförelse med kvartalet innan.

Snapchat är framförallt en ungdomsapp. Analysföretaget Emarketer uppskattar att över 80 procent av 12 till 17-åringarna använder Snapchat under en månad. Siffran för 65+ är fem procent.

Snapchat definierar en daglig användare som en användare som öppnat appen minst en gång under en 24-timmars period.