Sociala medier är den största utmaningen för svenska marknadsförare. Nästan två tredjedelar av marknadscheferna nämnde sociala medier som en viktig trend inom marknadskommunikation att ta till sig. Det framgår av en undersökning där Sveriges Annonsörer i samarbete med Novus har frågat 200 marknadschefer om trender och rekryteringsbehov.

– Sociala medier ses allt mer som en självklar del av mediemixen men utmaningen är att få in det på ett naturligt och affärsdrivande sätt i verksamheten, säger Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer.

En tredjedel av marknadscheferna sade att sökoptimering är en viktig trend att ta till sig.

Vilka av följande trender inom marknadskommunikation är viktigast att ta till sig just nu?

(Flera svar möjliga. Procentsiffran anger andel företag som har valt svarsalternativet.)

1. Sociala medier, 62 %

2. Avkastning på marknadsinvesteringar, 50 %

3. Varumärkespositionering, 40 %

4. Kundnöjdhet, 39 %

5. CSR (Corporate Social Responsibility), 34 %

6. SEO (Search Engine Optimization), 30 %

7. Word of mouth, 23 %

8. Marknadsföring i mobila enheter, 23 %

9. Miljömarknadsföring, 16 %

10. Lojalitetsprogram, 16 %

11. Branding, 14 %

12. Rörlig bild, 12 %

13. Segmentering, 11 %

14. Annat, 3 %

Läs mer på: www.annons.se