Bland sociala medier är Facebook är den vanligaste plattformen att marknadsföra sig hos amerikanska snabbväxande företag på rankinglistan Inc 500.

• 71 procent av Inc 500-företagen arbetade med Facebook under 2010.

• På andra plats kom Twitter som användes av 59 procent av företagen.

Intressant nog så är det en mindre andel av företagen som har haft framgång på Facebook än de som arbetat med forum och online videos. 85 procent av företagen har framgångsrikt marknadsfört sig på Facebook vilket kan jämföras med 93 procent av dem som arbetat med forum och online video. Även bloggar är en mer framgångsrik kanal än Facebook.

Trots detta är det enbart 33 procent av Inc 500 företagen som arbetar med forum. Undersökningen väcker till eftertanke. Är verkligen Facebook den viktigaste kanalen inom sociala medier?

Läs mer på: www.emarketer.com