Sök ger fyra gånger fler besökare till innehållsajter än sociala medier. Sökpubliken är dessutom mer engagerade än de som hittar till sajten via sociala medier. Analysföretaget Outbrain visar i en undersökning att sök är en betydligt större trafikkälla än sociala medier för innehållsajter (direkttrafik är borträknad):

• 41 procent av trafiken kommer från sök

• 31 procent från andra innehållsajter

• 17 procent från portaler

• 10 procent från sociala medier

De senaste två åren har det varit stort fokus på sociala medier, men som det flesta som studerat sina trafikkällor redan vet kommer det betydligt mer trafik från sökmotorer än sociala medier. Dessutom är besökare från sociala medier mindre aktiva än besökare som kommer via sök eller andra innehållsajter, enligt Outbrain.

De har färre sidvisningar och en högre bouncerate. Förklaringen enligt Outbrain är att de som kommer via sökmotorer aktivt har sökt efter information och de som kommer från andra innehållssajter redan är på läshumör.

Läs mer på: www.emarketer.com