Sökannonsering stod för hälften av pengarna som investerades i digital annonsering i USA under årets sex första månader, enligt rapporten IAB/PwC Internet Ad Revenue Report HY 2015.

Digital annonsering växte med 22 procent under årets andra kvartal i jämförelse med samma period förra året, enligt rapporten IAB/PwC Internet Ad Revenue Report HY 2015.

Viktiga trender inom amerikansk digital annonsering är:

* Mobil annonsering ökade under jan-jun 2015 med 54 procent till 8,2 miljarder dollar.

* Mobilannonsering stod för 30 procent av annonsintäkterna under första halvåret 2014.

* På mobilen dominerar display (52 procent) och sök (44 procent).

* Annonser på sociala medier stod för 16 procent