Sökannonseringen ökade med 31 procent under årets första sex månader i jämförelse med samma period 2009. Det visar siffror från Sveriges Mediebyråer som sammanställer reklaminvesteringar som går via mediebyråer.

Även vanlig internetannonsering tillhörde vinnarna under årets första sex månader med en tillväxt på 26 procent i jämförelse med samma period 2010, enligt Sveriges Mediebyråer.

Annonsmarknaden i stort har fortsatt att utvecklas starkt under sommaren och annonsvolymen för juni var 14 procent högre än förra året och för juli 34 procent högre än 2009. De ackumulerade investeringarna under första halvåret i år var 15 procent högre än 2009. Totalt förmedlades 1,3 miljarder kronor under de två sommarmånaderna via mediebyråer.

Fackpress och populärpress utvecklades dock svagt under perioden januari till och med juni med en tillväxt på 4 respektive 5 procent.