Investeringarna i sökmarknadsföring via mediebyråer ökade med 31 procent under perioden januari till april i jämförelse med samma period förra året, enligt statistik från Sveriges Mediebyråer.

Internet, tv och sök är de reklamsegment som växer hos mediebyråernas kunder.

Mediebyråerna förmedlar reklam till ett värde om 13 miljarder kronor om året för främst större företag. Tv har traditionellt varit den viktigaste kanalen för mediebyråerna. Under perioden januari till april förmedlades tv-reklam till ett värde av 2,0 miljarder kronor, vilket är en ökning med 14 procent i jämförelse med samma period förra året, enligt Sveriges Mediebyråer.

Medan internetmarknadsföringen ökade med 11 procent under januari till april tappade fackpressen med 12 procent och dagspress storstad med 10 procent.

Print har problem medan internet och tv går som tåget.

Mediekategorin sök ökade med nästan 40 procent i april och drygt 31 procent hittills i år. Större annonsörer flyttar resurser från print till internet och sök.

Läs mer: sverigesmediebyraer.se