Söktrafiken ökade med 6 procent under Q4 2017 i jämförelse med samma period året innan. Det är den snabbaste tillväxten på två år, enligt Merkle’s Digital Marketing Report.

Det är det mobila söket som växte med 15 procent som driver tillväxten av söktrafik, men även desktop-söktrafiken ökade under Q4 2017.

Google stod för 96 procent av den mobila söktrafiken i USA och mobilen stod för 56 procent av all söktrafik från Google under Q4 2017.

Trots att söktrafiken ökade i antal sökningar minskade söks andel av sajttrafiken eftersom sociala medier, mejl och bannerannonsering ökade mer än sök under Q4. Andelen sajttrafik från sök minskade med två procentenheter till 24 procent, men söks andel var betydligt större än sociala medier (3,3 procent) under Q4.

Läs mer: https://www.searchenginejournal.com/organic-search-sees-largest-growth-rate-2-years-report/236479/