Play Your Part ska få fler människor att gå från att enbart vilja bidra, till att faktiskt göra det.

År 2020 har SOS Barnbyar som mål att hjälpa dubbelt så många barn. För att få fler människor att bidra har de startat Play Your Part, ett initiativ där de vill visa på kraften vi kan ha tillsammans. 

Första delen i initiativet innehåller en interaktiv film där tittaren ställs inför ett dilemma. Vill tittaren hjälpa ett utsatt barn genom att trycka på knappen som lyder “Play Your Part”? Eller vill den lämna barnet i otrygghet genom att inte trycka på knappen? Beroende på om tittaren trycker eller inte påverkas händelseförloppet i filmen, vilket ger en förståelse för vad så lite som 15 kronor kan bidra med.