Att skriva pressmeddelanden är ingen självklar väg till uppmärksamhet.

Det flesta pressmeddelanden är dåligt vinklade, allt för säljiga och saknar nyhetsvärde. Men med en känsla för vad som är en nyhet kan pressmeddelande vara ett sätt att nå ut. Och även om journalisterna inte skriver om just detta senaste pressmeddelande lär de sig att företaget finns.

Om du lägger ner arbete på att formulera pressmeddelanden gäller det att få spridning på dem. Med tjänsten My Newsdesk kan du enkelt skicka ut pressmeddelanden till dina journalistkontakter.

Fördelen är att pressmeddelanden inte bara hamnar i journalisternas inkorg utan att de även blir sökbara på webben. Normalt kommer ditt pressmeddelande även synas i Google Nyheter. Du kan också enkelt dela ut pressmeddelanden till Twitter och Google+.

En annan fördel är att du kan länka direkt från bra ord i pressmeddelandet hos My Newsdesk till din hemsida och på så sätt rikta lite länkkraft mot din hemsida.

Läs mer på: www.mynewsdesk.com