Nätförsäljningen av mat ökade med 30 procent under årets första kvartal 2018, enligt D Food Index från Svensk Digital Handel. Men det är lösplocket som växer (+48 procent) på bekostnad av matkassarna (–4 procent).

Att alla stora dagligvarukoncernen storsatsar på nätförsäljning märks i tillväxten på 30 procent under årets tre första månader. Tillväxten sker fortfarande från en låg nivå, men med dagens tillväxt kommer maten snabbt upp i stora summor när det gäller absoluta tal.

– Det var framförallt lösplocket som drev på tillväxten medan middagslösningarna uppvisade en svag minskning. Under första kvartalet fick livsmedelskonsumtionen extra dragningskraft av den tidiga påsken som flyttade från april i fjol till mars i år, säger Tina Thorsell, tf VD på Svensk Digital Handel.

En tillväxt på 30 procent överträffar årsprognosen på 25 procent.

– Vi bedömer att den starka tillväxten kommer att fortsätta under 2018. De svenska konsumenterna är e-handelsvana och nu har man även tagit nätmaten till sig, avslutar Tina Thorsell.