När skattemyndigheterna granskade svenska Airbnb-uthyrare, visade det sig att åtta av tio betalar för lite eller inget i skatt alls, enligt en rapport från Skatteverket.

Skattemyndigheterna har under hösten granskat 250 svenska Airbnb-objekt. I 150 fall var hyresintäkterna felaktigt redovisade eller inte alls redovisade, skriver DI Digital. Bara en femtedel av värdarna som överskridit det skattefria beloppet på 50 000 kronor om året hade redovisat det.

– I vissa fall kan det handla om att man tycker att reglerna är krångliga. Men i och med att det är en så stor andel fel tror vi att många tagit en chans och hoppats att vi inte ska upptäcka felen. I de fallen handlar det mer om rent fusk, säger Skatteverkets utredare Rebecca Filis till Di Digital.

Resultatet av undersökningen är att Skatteverket kommer att utöka kontrollen av människor som hyr ut sina bostäder. Myndigheten har en dialog med flera av uthyrningsplattformarna och regeringen har föreslaget att uthyrningsplattformarna ska tvingas dela med sig av uthyrningsinformation till Skattemyndigheten.

Läs mer: http://digital.di.se/artikel/ny-rapport-sa-fuskar-svenskarna-med-airbnb-skatten