Europas största hotellbokningssajt Booking.com har vunnit ett konkurrensmål mot den svenska branschorganisationen Visita. Den högsta instansen Patent- och marknadsöverdomstolen slår fast att Booking.com får förbjuda hotell att sälja hotellrum billigare på sin egen sajt än på Booking.com.

Booking fälldes i juli 2018 i den lägre instansen Patent- och marknadsdomstolen och tvingades ta bort de klausuler i sina avtal som begränsar hotellen från att sätta sina egna priser. En dom som den högre instansen Patent- och marknadsöverdomstolen upphäver.

Branschorganisationen Visita menade att Bookings avtalsvillkor att hotell inte får sätta lägre pris på hotellrum på sin egen hemsida än hos Bookings stred mot konkurrenslagens och EUF-fördragets förbud mot konkurrensbegränsande avtal.

Men Patent- och marknadsöverdomstolen menar att Visita inte har visat att avtalsvillkoren begränsar konkurrensen på marknaden. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför ändrat Patent- och marknadsdomstolens dom och avslagit Visitas talan. Domen kan inte överklagas.

Läs mer: http://www.patentochmarknadsoverdomstolen.se/Nyheter–pressmeddelanden/Hotellbranschen-forlorar-konkurrensmal-mot-Booking/