Ökningen av andelen svenskar med smartmobil börjar plana ut, men vi lägger allt mer tid på internet och sociala medier, enligt rapporten Svenskarna och internet 2015.

Rapporten är den viktigaste temperaturmätaren på hur det digitala Sverige utvecklas. Svenskarna verkar inte kunna få nog av digitalt innehåll och kommunikation. De blir också allt mer digitalt världsvana. Majoriteten av svenskarna förstår nya digitala begrepp som hashtag (63 procent), tweet (53 procent) och podd (55 procent).

Att kurvorna pekar uppåt handlar om att de äldre närmar sig de yngre i sitt beteende. Det går att sammanfatta rapporten i en rad trender:

Internetanvändandet ökar

Trots att svenskarna är ett av de mest digitaliserade folken i världen ökar användandet. Andelen svenskar som använder internet hemma dagligen har det senaste året ökat med 4 procentenheter till 80 procent.

Särskilt ökar andelen äldre som använder internet dagligen, men internetanvändandet är fortfarande i allra högsta grad styrd av ålder, där brytpunkterna går vid 8 års ålder och 65 års ålder.

Tiden vi använder internet i hemmet ökar också. I snitt lägger vi 12,9 timmar på internet i hemmet.
Också här ger ålder utslag. De unga (16-25 år) ägnar 22,2 timmar i veckan åt internet i hemmet jämfört med 6,8 timmar för de äldre pensionärerna (76+ år).

Smartmobilen snart i var mans hand

Mobilen håller på att bli vår främsta plattform att nå digitala tjänster med. Idag är det enbart tio procent som enbart har en dator medan mer än hälften har dator, smartmobil och surfplatta.

Andelen svenskar (+12 år) som har en smartmobil har det senaste året ökat med 4 procentenheter till 77 procent. Men kurvan börjar plana ut efter en stark tillväxt ända sedan 2010 då knappt en fjärdedel hade en smartmobil. Orsaken är att de äldre inte är lika intresserade av smartmobiler som yngre.

Internettid i mobilen ökar i alla åldersgrupper. Unga i åldrarna 16-25 år använder internt i mobile i snitt 13,9 timmar. Antalet timmar har nästan halverats för gruppen 36-45 år.

Populära användningsområden på mobilen:

  • Navigera GPS: 57 procent
  • Mobilt BankID: 47 procent
  • Swish: 30 procent
  • Publicera var man är: 29 procent
  • Träningsmäta: 27 procent

Sociala medier fortsätter att öka

Facebooks räckvidd bara ökar. I år använder 70 procent av befolkningen tjänsten. Ökningen beror främst på att äldre börjar använda Facebook. Samtidigt minskar användandet bland 12-15 åringar som föredrar Instagram. 69 procent av 12-15-åringarna använder Instagram dagligen. Det är 40 procent av alla internetanvändare som använder Instagram 2015 och det är nästan
en fjärdedel, 23 procent, som gör det dagligen.

Bland unga i åldrarna 12-25 år är Snapchat mycket populärt. 62 procent av 12-15-åringarna använder Snapchat varje dag.

De som använder sociala nätverk gör det i snitt 6,4 timmar i veckan, nästan 1 timme om
dagen. Det är en timme mer i genomsnitt per vecka jämfört med 2014. Procentuellt har tiden på
sociala nätverk ökat med 33 procent på två år.

Det är utan tvekan ungdomarna (16-25 år) som spenderar mest tid på sociala nätverk. De
spenderar år 2015 i genomsnitt nästan 10 timmar i veckan på sociala nätverk, det är en ökning
med 1,5 timme per vecka på ett år.