Sveriges Annonsörer släpper en detaljerad guide om digital annonsering, för att göra annonsköpen bättre.

Idag står de digitala annonsköpen för halva annonskakan i Sverige, men mängden kanaler och plattformar har gjort annonsköp till en komplex historia. Därför släpper Sveriges Annonsörer en guide för digital annonsering, som ett expertteam arbetat med sedan ett drygt halvår tillbaka.

– Med hjälp av guiden blir annonsörerna bättre på att beställa, på att utvärdera och på att förstå den digitala annonsmarknaden och detta kommer även att utveckla medier och mediebyråer – då de helt enkelt måste bli vassare för att kunna leverera till mer kunniga beställare, säger Axel Birgerstam på Scream och vice ordförande i Expertteam Mediekvalité i ett pressmeddelande.

I guiden avhandlas ämnen som pris, mätbarhet, räckvidd, synlighet, annonsbedrägerier och brand safety.

Här är ett urval av tips från guiden:

Pris. Utgå från målsättningarna och syftet med annonseringen när en betalningsmodell ska väljas. Sätt upp tydliga och mätbara mål tillsammans med din leverantör. Se till att du får den effekt som ni kom överens om vid utvärdering av din medieinvestering.

Mätbarhet. Anlita en tredjepartsleverantör för att mäta dina reklamköp och på köpet får du begripliga rapporter om annonseringen.

Räckvidd. När du vet hur många du vill nå är nästa steg att analysera hur många gånger du behöver jag nå dem för att uppnå önskad effekt. Glöm inte att det finns svårigheter med att mäta räckvidd digitalt.

Viewability. Sträva efter att ha minst 75 procent viewability på dina annonser. Gör prisjämförelse efter vilken viewabilty som olika medier kan leverera.

Brand Safty. Tänk efter vilka domäner/sammanhang ni vill att ert varumärke ska synas i och sätt ihop en whitelist/blacklist vars bredd och storlek matchar med annonseringens mål.

Annonsbedrägerier. Arbeta bara med mediebyråer och annonsplattormar som är transparenta med sin data. Granska och ifrågasätt all data.

Läs mer: https://www.annons.se/system/files/sveriges_annonsorers_guide_for_digital_annonsering.pdf