En uppdatering i Swish-appen gör det möjligt att betala med QR-koder. Det bygger på att butikens betalterminal kan generera en unik QR-kod vid varje köp som kunden skannar eller blippar och betalar via Swish.

– Det måste gå snabbt. Utvecklingen av dynamiska QR-koder och blippfunktioner som integreras i kassasystemen fortsätter. Kassalinjeproducenterna har förstått värdet av integrering och intresset i handeln är stort, förklarar Anna-Lena Wretman, VD, Getswish till Dagens Handel.

Swish har nästan sju miljoner användare och produktportföljen har utökats med betaltjänster för e-handel, företag, organisationer och föreningar. Men transaktioner mellan privatpersoner är fortfarande 70 procent av alla transaktioner. Swish växer snabbast inom e-handeln, men Swish har lanserat integrerade check-in-lösningar med Kina som förebild.

Det finns kritik mot Swish att det är ett för långsamt betalsätt i butiker och Anna-Lena Wretman är medveten om utmaningarna.

– Snabbhet, säkerhet och kundbeteende är stora utmaningar. Just nu inspireras vi av lösningarna från handeln i Kina med Alipay, Wechat pay och deras integrerade check-in-lösningar. Kunden checkar in med appen på väg in i butiken, provar, testar och betalar i lugn och ro och verifierar att allt gått rätt till vid utgången. På så sätt slipper de köa vid kassan.

Läs mer: https://www.dagenshandel.se/article/view/661973/swish_vaxer_snabbast_inom_ehandeln