Malcolm Gladwell har skrivit den fantastiska boken The Tipping Point som beskriver hur förändringar slår igenom i samhället. Boken handlar om allt från triviala fenomen som hur skorna Hush Puppies kunde bli moderiktiga igen till mer omvälvande händelser som den amerikanska revolutionen. The Tipping Point är en läsfröjd med många aha-upplevelser.

Nu visar Gladwell att sociala medier som Facebook och Twitter inte kan skapa grundläggande förändringar i samhället på samma sätt som starkt organiserade grupper av människor i artikeln Small Change i The New Yorker.

Det handlar inte om en kritik av sociala medier utan bara ett försök att få protokollen rätt vad det gäller sociala mediers betydelse. Gladwell hävdar bland annat att Twitter inte hade någon större betydelse för de omtalade protesterna i Iran. De flesta som twittrade om protesterna satt utanför Iran.

Gladwell visar att det är en stor skillnad på en välorganiserad hierarkisk rörelse som medborgarrörelsen i USA på 60-talet och lösa nätverk på Facebook som samlar in pengar till de drabbade i Darfour i Sudan. Människor som vill få till förändring i opposition mot starka samhällskrafter måste organisera sig i hierarkiskt.

Ofta krävs det starka vänskapsband mellan dem som vill förändra samhället för att gruppen ska hålla samman. Det räcker inte med de svaga band som Twitter representerar, där användare följer främlingars eller bekantas Twitterflöden utan några egentliga skyldigheter eller offer, när samhällsstrukturer och värdegrunder ska utmanas.

Sociala medier är verktyg för att driva opinioner, men om kampanjerna inte stöttas upp av väl organiserade grupper lär förändringarna bli små. The revolution will not be twitterized.

Läs mer på: www.newyorker.com