Förra året minskade den svenska tidskriftsbranschens intäkter med fem procent till 7,6 miljarder kronor, enligt siffror som Institutet för reklam- och mediestatistik tagit fram.

I Sverige finns 4500 tidskrifter som tillsammans omsatte 7,6 miljarder kronor 2018.

– Vi ser 2018 som något av ett omställningsår för branschen då det skett stora förändringar vilket kan ha bidragit till att intäkterna minskade en del under förra året, sade Madeleine Thor, vd på IRM, till Medievärlden.

Print står fortfarande för 72 procent av intäkterna. Och läsarna stod för hälften av intäkterna, men läsarintäkterna minskade med 4 procent under 2018. Prenumeration står för 69 procent av läsarintäkterna hos de stora förlagen. De digitala läsarintäkterna är än så länge små.

Läs mer: https://www.medievarlden.se/2019/05/tidskriftsbranschen-drog-in-76-miljarder-i-fjol/#cookies