Reklamköp via mediebyråer ökade med 0,7 procent under oktober till 1,65 miljarder kronor. Det är högsta någonsin och det är radio och utomhus driver tillväxten.

Vinnarna i oktober av mediesegmenten var radio, utomhusreklam och direktreklam, medan dagspressen fortsätter att backa, enligt en rapport från Sveriges Mediebyråer. Ser man på ackumulerat januari till oktober är de stora vinnarna radio, bio och utomhusreklam, medan förlorarna är dagspress storstad (-21 procent), kvällspress (-18 procent) samt populärpress (-14 procent).

– Vi befinner oss i en högkonjunktur, men det är inte den enda anledningen till den positiva tillväxten, utan det handlar även om att mediebyråernas erbjudande växer och utvecklas i en riktning som svarar mot annonsörernas behov, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

Radio är den stora vinnaren med en positiv tillväxt om 35,8 procent i oktober i jämförelse med samma period förra året. Ackumulerat januari till oktober är ökningen 26 procent. Även utomhus/trafikreklam påvisade framgång med en positiv tillväxt om 25 procent i oktober och 13 procent ackumulerat januari till oktober.

Print fortsätter att ha det tufft. Den mediekategori som backade mest var dagspress storstad som uppvisade en negativ tillväxt om 21 procent i oktober men också ackumulerat januari till oktober. Även kategorierna dagspress kväll, populärpress, fackpress, TV, sök samt dagspress landsort backade under oktober.

Dagspress storstad, kvällspress och populärpress minskar samtliga med mer än 20 procent. Endast landsortspress klarar sig bra och noterar i princip samma nivå som föregående år.

Läs mer: http://www.sverigesmediebyraer.se/mediebyrabarometern/mediebyrabarometern-oktober-2017/