Alla marknadsförares dröm är att kunderna själva sprider positiva budskap om de produkter eller tjänster som hon marknadsför. De som vill få igång snacket om sina produkter bör fokusera på tonåringar som pratar om varor och tjänster i mycket större utsträckning är befolkningen i helhet. Det visar en undersökning från Keller Fay Group som refereras av AdWeek:

• 78 procent av 13 till 17-åringarna sprider budskap om varumärken inom medier och underhållning, vilket kan jämföras med 57 procent av hela befolkningen.

• 67 procent av 13 till 17-åringarna pratar om teknologiska produkter i jämförelse med 39 procent av befolkningen i helhet.

• 59 procent av tonåringarna pratar om varumärken inom detaljhandeln i jämförelse med 38 procent av befolkningen i helhet.
Trots att internet är en så viktig del av tonåringarnas vardag så sker det mesta pratet om varumärken I verkligheten ansikte mot ansikte (75 procent), medan 10 procent sker via telefon och bara 13 procent via nätet.

Läs mer på: www.adweek.com