Rädsla för teknologiska förändringar har följt människan genom historien. Men vi kan påverka hur vi låter teknikskiften ändra våra samhällen.

Det är svårt att överblicka hur artificiell intelligens i kombination med maskininlärning kommer att påverka våra samhällen det närmaste decenniet. Lägg till digitaliseringen av detaljhandeln och den nya våg av globalisering som uppträder när konsumenterna via marknadsplatser allt mer beställer direkt från fabrikerna i Kina.

Tidigare var det manuella arbeten som slogs ut genom konkurrensen från främst Asien, men AI har potentialen att radera många tjänstemannajobb och hyperglobaliseringen gör det möjligt att på nya sätt anlita konsulter och tjänster från andra sidan jorden. Ringer man en brittisk eller amerikansk kundtjänst är det inte ovanligt att rösten på andra sidan har en indisk eller filippinsk brytning.

Den första vågen av industrialisering i Italien på medeltiden föll sönder på grund av klassoroligheter i de italienska städerna. I början av 1800-talet slog engelska arbetare sönder maskiner som tog deras arbeten ifrån dem. Ordet sabotage kommer ifrån det franska ordet för träsko, sabot, eftersom franska arbetare saboterade automatiska vävstolar genom att kasta sina träskor i dem.

Men även om industrialiseringen under 1800-talet skapade fruktansvärda förhållanden för arbetarna så ökade den med tiden deras levnadsstandard.

Under Q2 i år nådde vi peak-butik i Sverige, enligt rapporten E-barometern. All tillväxt inom sällanköpshandeln skedde inom e-handeln. Idag arbetar ungefär tio procent av arbetskraften inom handeln och när butiker med långa öppettider konverteras till nätbutiker kommer nya kompetenser att krävas. Digital kompetens kommer att vara högt eftertraktad och butiksjobb kommer att konverteras färre lagerarbeten och kanske till mer tillfälliga arbeten för att klara arbetstoppar.

Artificiell intelligens kommer att rationalisera bort många tjänstemanna-arbeten inom administration, media, finans och redovisning. Samtidigt tror jag att AI kan rädda sjukvården när behoven bara ökar hos en allt äldre befolkning. Om läkare kan göra bättre diagnoser och smartare beslut om behandlingar med hjälp av AI så vinner alla på det.

Men när jobb rationaliseras bort kommer ofta nya arbetsuppgifter. I en rapport från konsultbolaget McKinsey, som beställts av Google, så uppskattas att automatisering kan skapa en tillväxt på 1,3 procent per år och en nettotillväxt av jobben med 100 000 arbetstillfällen.

Människans kreativitet och empati är det som skiljer oss från artificiell intelligens, så det är viktigt att utveckla den sidan hos sig själv för att vara konkurrenskraftig. Sedan tycker jag inte vi behöver acceptera att nya tjänster som Google, Uber och Airbnb främsta konkurrensmedel är skatteflykt. Vi kan kräva att de betalar skatt och följer våra lagar om de ska arbeta mot den svenska marknaden.