Tidningsstatistiks och Swedmas sökkommittéer kommer att slås samman till en grupp med tio till tolv ledamöter.

Målet för den nya gruppen är att skapa en gemensam branschstandard för sökmarknadsföring som sedan revideras av TS.

– Det har skapat en förvirring på marknaden med två aktörer, säger Charlotte Thur, affärsområdeschef för digitala medier hos Tidningsstatistik till Jajja Magazine.

Charlotte Thur, som har skrivit ihop gemensamma regler som ansvariga hos Swedma nu tittar på, hoppas att sammanslagningen kan vara färdig i november.

– En stor skillnad mot idag är att reglerna kopplas till krav på revision av TS. Är man medlem i Swedma så måste man revideras av TS, säger Charlotte Thur.