Att fildela svenska filmer kan bli dyrt. En ung man har dömts att betala drygt 1,3 miljoner kronor i skadestånd till Nordisk Film för brott mot upphovsrättslagen.

25-åringen som varit drivande bakom fildelningstjänsten Swepircy dömds för brott mot upphovsrättslagen vid 73 tillfällen. Norrköpings tingsrätt anser att det är bevisat att mannen tjänat pengar på verksamheten och att han varit medveten om att det varit brottsligt.

Han döms till att betala skadestånd på 1,3 miljoner kronor till målsägande Nordisk Film. Han ska också betala 400 000 kronor till staten för de inkomster han har fått i samband med sina brott. Dessutom döms 25-åringen till 100 timmars samhällstjänst.

Rättighetsalliansen, som företrätt flera rättighetsinnehavare, stämde mannen på 20 miljoner för den skada han ska ha åsamkat de drabbade, men tingsrätten menade att filmerna inte laddats ner så många gånger, var av dålig kvalité och att Swepiracy i sammanhanget var en liten webbplats.

Läs mer: m3.idg.se