Facebook tappar de yngre användarna snabbare än förväntat, enligt en prognos från analystjänsten eMarketer.

Facebook har haft svårt att attrahera de yngre användarna som hellre kommunicerar via chattappar som Snapchat eller WhatsApp. Och nu ökar avhoppstakten bland de yngre enligt en prognos från analystjänsten eMarketer. I år kommer för första gången mindre än hälften av användarna i åldrarna 11 till 17 år i USA att använda Facebook minst en gång i månaden.

Minskningen av Facebooks användare 2018 i USA

  • 11 år – <,  -9,3 procent
  • 12-17 år, -5,6 procent
  • 18-24 år, -5,8 procent

Källa: eMarketer

I Sverige fortsatte användningen av Facebook att öka under förra året, enligt rapporten Svenskarna och Internet 2017. 74 procent av internetanvändarna använder någon gång Facebook och 53 procent gör det dagligen. Men bland de yngre i åldersgruppen 12–15 minskade användningen med 13 procentenheter till 54 procent under 2017.  Även i åldersgruppen 16–25 år skymtar en liten minskning, från 94 till 93 procent.

Läs mer: https://www.emarketer.com/content/facebook-losing-younger-users-at-even-faster-pace