Unilever har startat ett mätprojekt där målet är att utveckla en global standard för mätning av kampanjer på samtliga plattformar. Företag som Google, Facebook, Twitter, Electronic Arts och Mastercard har anslutit till projektet.

 Unilever’s projekt handlar om att utveckla en modell som ska göra det möjligt att mäta kampanjer på alla kanaler och enheter, det vill säga TV, digitalt och sociala medier. Modellen kommer kombinera befintliga mätverktyg som ska mäta kampanjens publik, reaktioner, påverkan och effekt på kort, medellång och lång sikt. Unilever vill tillsammans med sina partners skapa ett mätverktyg som kommer fungera på flera marknader. De vill kunna erbjuda en global lösning som fokuserar på konsumenters upplevelse. 

Just nu testas mätmetoden i USA, England och Indien. Testernas resultat kommer visas upp för fler globala annonsörer med målet att få med samtliga för att få en global mätstandard.