Ju längre utbildning desto större andel av användarna söker efter information om varor och tjänster på nätet. Det visar rapporten It hos individer 2011 från Statistiska Centralbyrån.

91 procent av männen och 84 procent av kvinnorna i åldrarna 16 till 74 år med högskoleutbildning sökte efter information om varor och tjänster på nätet under Q1 2011. Det kan jämföras med 62 procent av männen och 49 procent av kvinnorna med enbart grundskoleutbildning.

Mönstret är tydligt, lågutbildade har tillgång till internet i mindre utsträckning och använder följaktligen internet i mindre. Tillgången till och användningen av internet ökar med ökad utbildningsnivå. Och skillnaderna blir extra stora i fråga om sök.

Det är åldersgruppen 35-44 år som googlar mest. I denna åldergrupp sökte 90 procent av männen och 80 procent av kvinnorna efter information om varor och tjänster under Q1 2011.

Läs mer på: www.scb.se