Var fjärde onlineköp i Sverige genomfördes från en mobiltelefon under mars, enligt E-handelsbarometern Q1 2016 av Postnord.

Köpen från mobiler ökar kraftigt. Från januari till mars ökade andelen mobila köp med 7 procentenheter till 25 procent, enligt E-handelsbarometern Q1 2016 av Postnord.

Det är de aktiva e-konsumenterna som handlar från mobilen. Det var bara 16 procent av alla nätkonsumenter som avslutade sina nätköp på mobilen trots att det stod för 25 procent av köpen. Konsumenterna uppskattar att de gjorde 2,6 miljoner avslut med mobilen i mars.

Mobiltelefonen är en viktig drivkraft för tillväxten inom e-handeln. E-handelsbarometern ser flera orsaker till att mobilköpen ökar:
• Betalningsprocessen har förenklas
• Detaljhandelsföretag lanserar appar för att göra köpupplevelsen mer attraktiv
• Allt fler e-butiker blir responsiva
• Mobilen är ofta med i det första steget till ett genomfört köp
• Erbjudanden kommer ofta som mejl, sms eller på sociala medier som konsumeras på mobiler.
Allt talar för att den mobila e-handeln bara kommer att fortsätta att öka och öka snabbt.

Läs mer: postnord.se