Svenskarna lägger lite drygt en timme om dagen på sociala medier, enligt rapporten Svenskarna och sociala medier 2016.

Social medier är det smör och bröd som internet består av. Hela 77 procent använder sociala medier och 58 procent gör det varje dag, enligt rapporten Svenskarna och sociala medier 2016.

Samtidigt postar användarna i allt mindre utsträckning eget innehåll utan delar i allt större utsträcknings andras innehåll.

Vad som framförallt ökar är tiden vi lägger på sociala medier. Att vi i år lägger 7,1 timmar på sociala medier i veckan är en ökning med 30 minuter i jämförelse med förra året. Det är en siffra som medieanalytikerna Emanuel Karlsten och Olle Lidbom ifrågasätter i Mediepodden. De tror att användarna underskattar sitt eget användande.

Mest aktiva är de unga kvinnorna mellan 16-25 år som ägnar cirka 12 timmar i veckan åt sociala medier.

Så många använder de olika sociala nätverken

4-soi2016_sociala_medier

 

Undersökningen i korthet:

  • Användningen av Facebook har ökat varje år sedan undersökningen startade 2011. Drygt hälften av alla internetanvändare är på Facebook varje dag. Bland ungdomar under 16 år minskar dock Facebookanvändningen. I år använder 30 procent av 11-13 åringarna Facebook mot 49 procent två år tidigare. Bara 8 procent i åldersgruppen 11-13 år är dagliga användare av Facebook.
  • Det näst största sociala nätverket bland svenska internetanvändare är Instagram, som har fortsatt att öka. 26 procent använder Instagram dagligen.
  • Twitter däremot har problem och minskar för första gången sedan 2011 från 22 procent förra året till 18 procent. Det är en liten kärntrupp på 3 procent som twittrar dagligen.
  • En fjärdedel av alla internetanvändare använder någon gång Snapchat, en ökning sedan förra året då 21 procent gjorde det. 16 procent använder Snapchat dagligen. 92 av 100 gymnasietjejer använder dagligen Snapchat, medan det fortfarande är sällsynt med dagliga användare över 45 år.

Läs mer: www.soi2016.se